Schuldhulpverlening

[vc_row type=”in_container” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]U bent op onze site terecht gekomen, maar vraagt zich af wat schuldhulpverlening eigenlijk is? U wilt weten waar u terecht kunt voor schuldhulpverlening? U bent op zoek naar een nieuw vakgebied? Hier volgt een impressie van dit boeiende vak!

Schuldhulpverlening is werken met de sociaal zwakkere in onze samenleving. Het zal u niet ontgaan zijn, dat de laatste jaren het aantal huishoudens met financiƫle problemen alleen maar toeneemt, en daarmee het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening ook.

In de wereld van schuldhulpverlening is de afgelopen jaren de roep geweest om een wettelijk kader voor het minnelijke traject van schuldhulpverlening met als breed gedragen visie dat elke burger in Nederland gebruik moet kunnen maken van schuldhulpverlening bij het oplossen van zijn financiƫle probleem. In de praktijk kwam het regelmatig voor dat gemeenten geen voorziening voor schuldhulpverlening hadden met als argument dat er geen wettelijke plicht tot het aanbieden van schuldhulpverlening bestond. Het kon dus voorkomen dat de inwoner van de ene gemeente een beroep op schuldhulpverlening kon doen, terwijl de inwoner van een andere gemeente hiervan verstoken bleef en zijn probleem maar zelf moest zien op te lossen.

In 2009 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom een Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening ontwikkeld. Op 1 juli 2012 is deze wet in werking getreden; een historisch moment. Gemeenten hebben sindsdien expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren. Deze wet schrijft maar heel beperkt voor hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren, maar het dwingt gemeenten wel om er goed over na te denken en het vast te leggen in een beleidsplan.

Wat kan de schuldhulpverlening betekenen? De schuldhulpverlening is in elke gemeente anders georganiseerd; waar in de ene gemeente de Gemeentelijke Kredietbank de schuldhulpverlening in haar portefeuille heeft, voert in de volgende het Algemeen Maatschappelijk Werk dit uit. Gemeenten zelf, Sociale Diensten, Bureaus voor schuldhulpverlening; allemaal kunnen ze betrokken zijn bij de uitvoering van schuldhulpverlening.

Over het algemeen richten deze actoren zich op huishoudens, die zich in een problematische schuldsituatie bevinden. De definitie hiervan is:

‘De situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of waarin hij heeft opgehouden te betalen’

Dit is een definitie van de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (de NVVK). De NVVK behartigt de belangen van alle aangesloten leden op het terrein van kredietverlening aan particulieren, schuldhulpverlening en budgetbeheer. Ook treedt zij op als intermediair tussen de gemeentelijke kredietbanken en de overheden en andere private instellingen die op het genoemde werkterrein actief zijn. De producten, die de verschillende actoren inzetten bij het regelen van schulden, kunnen bijvoorbeeld schuldregelen, budgetbegeleiding, budgetbeheer, budgetteringstrainingen, psychosociale hulpverlening en preventie zijn.

Om de schulden te regelen zijn er meerdere manieren, te weten:

  • afspraken maken met de schuldeisers, betalingsregelingen;
  • herfinanciering van de schulden;
  • bij een problematische schuldsituatie gebruik maken van een schuldregeling of saneringskrediet;
  • een aanvraag tot toelating tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) doen.

Na een uitgebreide intake- en inventarisatiefase, waarbij gekeken wordt naar tal van aspecten als inkomsten, uitgaven, vermogen, oorzaak van de schulden en problemen op andere gebieden, zal de schuldhulpverlener (veelal werkend volgens de gedragscode schuldhulpverlening van de NVVK) een plan van aanpak schrijven. Hierin staat onder andere hoe de schulden opgelost kunnen worden en hoe ze in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Begin 2007 is een aantal NVVK-leden de nieuwe werkwijze gaan testen in een pilot. De Algemene Ledenvergadering van de NVVK heeft vervolgens aan de hand van de resultaten besloten om de vernieuwing te laten doorgaan en de werkwijze integraal in te gaan voeren. Vanzelfsprekend maakt deze werkwijze onderdeel uit van onze opleidingen, coachings- en adviestrajecten.

Naast deze ontwikkeling binnen de schuldhulpverlening, wordt het vakgebied ook geprofessionaliseerd door middel van het certificeren van schuldregelende organisaties en schuldhulpverleners.

Wanneer u meer wilt weten over de schuldhulpverlening, kunt u via onze links naar verdere informatie zoeken. Wilt u weten of een opleiding op dit gebied iets voor u zou zijn? Neem dan contact met ons op via de button contact, of neem een kijkje bij onze opleidingen![/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″]
[/vc_column][/vc_row]