Asessor is uw sparringpartner in de schuldhulpverlening

Een asessor staat iemand terzijde; wij staan, in deze context, actoren die werkzaam zijn in het vakgebied van de schuldhulpverlening terzijde.

Asessor BV geeft opleidingen aan intermediairs, deskundigen en actoren in de schuldhulpverlening. Wij verzorgen opleidingen voor het minnelijk traject, het wettelijk traject en beschermingsbewind. Onze opleidingen geven wij zowel in-company als door middel van het organiseren van trainingen op basis van open inschrijving.

Lees verder »

Asessor BV biedt coaching en ondersteuning, bedoeld om uitvoerders in de schuldhulpverlening individueel (of in kleine groepen) te ondersteunen. Onze coachingstrajecten zijn een zeer praktijkgerichte, op uw specifieke behoefte afgestemde, manier van uw kennis en/of vaardigheden uitbreiden.

Lees verder »

Asessor BV staat u ook graag terzijde door middel van het geven van advies. Het gaat hierbij om advies aan organisaties over de structuur en randvoorwaarden voor schuldhulpverlening. Ook het opzetten van projecten (eventueel inclusief projectleider) en interim-management behoren tot de mogelijkheden.

Lees verder »

Asessor BV biedt naast opleidingen, coaching en advies ook een abonnement aan: een dienst waarbij wij -eventueel in combinatie met, of na afloop van een opleiding of coachingstraject- periodiek langskomen om u ervan te verzekeren dat u of uw medewerkers altijd op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen!

Lees verder »

Certificering en PE-punten

De schuldenproblematiek in Nederland blijft maar toenemen. Dat blijkt uit de stijging van het aantal mensen dat jaarlijks een beroep doet op de schuldhulpverlening. Ook zijn de complexiteit van de schuldsituatie en de totale schuldhoogte de afgelopen jaren toegenomen.

Het is daarom van groot belang dat een problematische schuld zoveel mogelijk wordt voorkomen, dan wel opgelost. Temeer daar de maatschappelijke kosten van schulden vaak hoog zijn, denk aan: armoede, sociale uitsluiting, huisuitzetting, onverzekerdheid, afsluiting gas/licht.

Het kabinet is systeemverantwoordelijk voor een adequaat stelsel van kwalitatief goede schuldhulpverlening. In dit stelsel ziet het kabinet alleen plaats voor bonafide partijen die zowel het vertrouwen verdienen van de schuldenaar als van de schuldeiser. In die context ondersteunt het kabinet het traject van vrijwillige certificering voor schuldhulpverleners en organisaties.

In februari 2007 hebben belanghebbende partijen uit de schuldhulpverleningssector besloten om deze zelfregulering vorm te geven door middel van de instrumenten normalisatie en certificatie. In Nederland is NEN het centrum van normalisatie.

Al onze diensten zijn afgestemd op deze NEN-normen (NEN 8048). Daarnaast is aan een groot deel van onze opleidingen punten in het kader van het Reglement Permanente Educatie (PE-punten) toegekend. Niet alleen met betrekking tot personen/organisaties die op basis van de NEN-normen gecertificeerd zijn, maar ook met betrekking tot WSNP- en beschermingsbewindvoerders. Tot slot sluiten al onze werkzaamheden aan bij de werkwijze van de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal bankieren (de NVVK).

Lees verder »

Over Asessor

De producten die Asessor biedt zijn opleidingen, ondersteuning (coaching) en advies. Asessor BV richt zich op intermediairs, deskundigen en actoren in de schuldhulpverlening. U kunt hierbij denken aan budgetconsulenten, schuldhulpverleners, WSNP- of beschermingsbewindvoerders, maatschappelijk werkers, medewerkers van incassobureaus en deurwaarders, schuldregelaars, etc.

Wij vinden integrale schuldhulpverlening een noodzaak voor een definitieve oplossing. Schuldhulpverlening is lange-termijn-hulpverlening (of zou dat moeten zijn), gericht op een duurzame oplossing. Asessor heeft zich tot doel gesteld het vakgebied te professionaliseren en doet dit door faciliterend te zijn aan organisaties binnen de schuldhulpverlening.

Iedereen die werkzaam is in het vakgebied schuldhulpverlening kan bij Asessor terecht, en kan rekenen op kwaliteit en maatwerk!

Lees verder »