Asessor is uw sparringpartner in de schuldhulpverlening. Een asessor staat iemand terzijde; wij staan, in deze context, actoren die werkzaam zijn in het vakgebied van de schuldhulpverlening terzijde.

De producten die Asessor biedt zijn opleidingen, ondersteuning (coaching) en advies. Asessor BV richt zich op intermediairs, deskundigen en actoren in de schuldhulpverlening. U kunt hierbij denken aan budgetconsulenten, schuldhulpverleners, WSNP- of beschermingsbewindvoerders, maatschappelijk werkers, medewerkers van incassobureaus en deurwaarders, schuldregelaars, etc.

Wij vinden integrale schuldhulpverlening een noodzaak voor een definitieve oplossing. Schuldhulpverlening is lange-termijn-hulpverlening (of zou dat moeten zijn), gericht op een duurzame oplossing. Asessor heeft zich tot doel gesteld het vakgebied te professionaliseren en doet dit door faciliterend te zijn aan organisaties binnen de schuldhulpverlening.

Iedereen die werkzaam is in het vakgebied schuldhulpverlening kan bij Asessor terecht, en kan rekenen op kwaliteit en maatwerk!

Bij de werkzaamheden van Asessor staan de onderstaande Missie en Visie centraal.

De Missie:

Actoren binnen de schuldhulpverlening ondersteunen om schuldhulpverlening op een professionele wijze neer te zetten, oftewel: het vakgebied schuldhulpverlening professionaliseren.
Daarbij staat het faciliteren van de actoren in het werkveld centraal.

de Visie:

Iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en deze kan nooit door een ander worden overgenomen. De persoon met schulden heeft deze en de actoren hebben deze. Als organisatie kunnen we adviseren en ondersteunen, maar geen verantwoordelijkheid overnemen.

Deze eigen verantwoordelijkheid geldt ook voor Asessor en de medewerkers die voor Asessor werken. Asessor kan ook op werkgebied alleen faciliteren, als medewerker moet je het zelf doen. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat er per medewerker andere faciliterende zaken noodzakelijk zijn.

Naast de missie en visie, staat Asessor voor de onderstaande zaken:

  • Integrale schuldhulpverlening is een noodzaak voor een definitieve oplossing;
  • Schuldhulpverlening is een lange termijn hulpverlening die altijd noodzakelijk is;
  • De minnelijke regeling, is de beste oplossing voor alle betrokken partijen.