Over Asessor

Asessor is uw sparringpartner in de schuldhulpverlening. Een assessor staat iemand terzijde; wij staan -in deze context- professionals en organisaties die werkzaam zijn in het vakgebied van de schuldhulpverlening terzijde.

De diensten die Asessor biedt zijn opleidingen, coaching, het geven van (organisatie-)advies, interim-/ projectmanagement, en interim-werk als beleidsmedewerker of projectleider. 

Asessor BV richt zich op intermediairs, deskundigen en actoren in de schuldhulpverlening. Iedereen die werkzaam is in het vakgebied schuldhulpverlening kan bij Asessor terecht, en kan rekenen op kwaliteit en maatwerk!

Wij vinden integrale schuldhulpverlening een noodzaak voor een definitieve oplossing. Schuldhulpverlening is lange-termijn-hulpverlening (of zou dat moeten zijn), gericht op een duurzame oplossing. Asessor heeft zich tot doel gesteld het vakgebied te professionaliseren en doet dit door faciliterend te zijn aan organisaties en actoren binnen de schuldhulpverlening.

Bij de werkzaamheden van Asessor staat de onderstaande Missie centraal.

De Missie:

Professionals en organisaties binnen de schuldhulpverlening ondersteunen om schuldhulpverlening op een professionele wijze vorm te geven, oftewel: het vakgebied schuldhulpverlening professionaliseren. Daarbij staat het faciliteren van de actoren in het werkveld centraal.

Naast deze missie, staat Asessor voor de onderstaande zaken:

 

  • Integrale schuldhulpverlening is een noodzaak voor een definitieve oplossing;
  • Schuldhulpverlening is lange termijn hulpverlening;
  • Schuldhulpverlening is nooit one-size-fits-all: schuldhulpverlening is maatwerk, en dient ten alle tijden aan te sluiten op de (on-)mogelijkheden en belevingswereld van de klant;