Diensten

Wij ondersteunen professionals en organisaties binnen de schuldhulpverlening om schuldhulpverlening op een professionele wijze vorm te geven (oftewel: het vakgebied schuldhulpverlening te professionaliseren), waarbij het faciliteren van de actoren in het werkveld centraal staat. Dát is de missie van Asessor.

Asessor faciliteert hiertoe professionals en organisaties binnen het vakgebied schuldhulpverlening. Naast onze opleidingen en coachingstrajecten, bestaan onze diensten uit het geven van (organisatie-)advies, interim-/ projectmanagement, interim-werk als beleidsmedewerker of projectleider, etc.

Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Het geven van advies aan organisaties over de structuur en randvoorwaarden voor schuldhulpverlening.
  • Het geven van advies over -en ondersteunen bij de implementatie van- veranderende wet- & regelgeving en vernieuwde werkwijzen schuldhulpverlening.
  • Een organisatie en de professionals voorbereiden op NVVK-certificering.
  • Adviseren over hoe schuldhulpverlening binnen een gemeente het beste neergezet kan worden, rekening houdend met de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs) en/of het beleidsplan schuldhulpverlening.
  • Het leveren van projectleiders voor bijvoorbeeld het opzetten van vroegsignalering binnen een gemeente.
  • Tevens kan gedacht worden aan het leveren van een interimmanager, beleidsmedewerker of kwaliteitsmedewerker.

Ons werk heeft altijd betrekking op de schuldhulpverlening, of een onderdeel daarvan, binnen uw organisatie. De uitvoering ligt vaak bij verschillende actoren binnen een gemeente.

Wanneer u wilt weten wat Asessor op dit gebied voor u, uw organisatie of binnen uw gemeente voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee!