Naast de opleidingen en trainingen die Asessor BV geeft, bieden wij ook een aantal andere diensten aan: ondersteuning (coaching), advies en een abonnement.  Deze diensten verzorgen wij voor intermediairs, deskundigen en actoren in de schuldhulpverlening. U kunt hierbij denken aan organisaties, budgetconsulenten, schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers, medewerkers van incassobureaus en deurwaarders, schuldregelaars, etc.

Asessor BV biedt coaching en ondersteuning, bedoeld om uitvoerders in de schuldhulpverlening individueel (of in kleine groepen) te ondersteunen. Onze coachingstrajecten zijn een zeer praktijkgerichte, op uw specifieke behoefte afgestemde, manier van uw kennis en/of vaardigheden uitbreiden.

Lees verder »

Asessor BV staat u ook graag terzijde door middel van het geven van advies. Het gaat hierbij om advies aan organisaties over de structuur en randvoorwaarden voor schuldhulpverlening. Ook het opzetten van projecten (eventueel inclusief projectleider) en interim-management behoren tot de mogelijkheden.

Lees verder »

Asessor BV biedt naast opleidingen, coaching en advies ook een abonnement aan: een dienst waarbij wij -eventueel in combinatie met, of na afloop van een opleiding of coachingstraject- periodiek langskomen om u ervan te verzekeren dat u of uw medewerkers altijd op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen!

Lees verder »