Om de belangen van zowel de schuldenaar als de schuldeiser goed te kunnen behartigen, is het van belang dat schuldregelaars een uniforme werkwijze hanteren. Dit schept duidelijkheid voor alle betrokkenen. Deze basisopleiding schuldhulpverlening behandelt alle aspecten van schuldhulpverlening. De basis van deze opleiding wordt gevormd door de normen uit de NEN 8048 schuldhulpverlening , Kiwa persoonscertificatieschema en de modules betreffende de werkwijze van de NVVK.

Citaat van een deelnemer over de opleiding: ‘Zeer deskundige en professionele aanpak door de docenten’.

Doelgroep:
Schuldhulpverleners die (meer) basiskennis en vaardigheden op willen doen ten aanzien van het volledige proces schuldhulpverlening, op basis van de norm NEN 8048, Kiwa persoonscertificatieschema en de werkwijze van de NVVK.

Doel:
Na afloop van de training:

 • bent u in staat een volledige intake te doen;
 • kunt u de menselijke en financiële aspecten van een intake onderscheiden en combineren;
 • kunt u een goed gesprek voeren met de schuldenaar;
 • weet u hoe het inventarisatieformulier van de NVVK gebruikt dient te worden en kunt u controleren of alle benodigde gegevens en bewijsstukken aanwezig zijn;
 • bent u in staat een BVV en VTLB berekening te maken;
 • bent u in staat een afweging te maken of er al dan niet betalingsregelingen getroffen dienen te worden en zo ja, hoe u dit aanpakt;
 • weet u hoe en wanneer een herfinanciering als oplossing in te zetten;
 • kunt u een gedegen plan van aanpak schrijven en heeft u alle benodigde informatie om dit uit te gaan voeren;
 • kent u de “gedragscode” schuldhulpverlening NVVK en bent u in staat te signaleren of u te maken heeft met een problematische schuldsituatie;
 • kent u het processchema van de norm NEN 8048 schuldhulpverlening;
 • kent u de modules van de NVVK als onderdeel van deze werkwijze;
 • bent u in staat volgens deze modules te werken;
 • bent u bekend met de inkomsten en uitgaven van een budget;
 • is communicatie met een schuldeiser geen probleem;
 • kent u het juridische kader waarbinnen u moet functioneren inclusief het kader van de WSNP.

Onderwerpen:

 • intake en aanmelding;
 • menselijke en financiële aspecten;
 • crisisinterventie;
 • communicatie naar de schuldenaar;
 • budgetbeheer;
 • budgetcoaching;
 • plan van aanpak;
 • duurzame financiële dienstverlening
 • stabilisatie;
 • herfinanciering;
 • betalingsregeling;
 • schuldregeling;
 • communicatie naar de schuldeiser;
 • uitgaven en inkomsten van de schuldenaar;
 • flankerende hulpverlening;
 • beschermingsbewind;
 • Vrij te laten BedragB en Beslag Vrije Voet berekening;
 • juridische aspecten;
 • WSNP;
 • nazorg.
Lesmateriaal:
U krijgt tijdens de training de volledige theorie als naslagmateriaal uitgereikt. Daarnaast ontvangt u materiaal om (direct) mee te oefenen.
PE-punten:
Aan deze opleiding zijn geen PE-punten toegekend.
Groepsgrootte:
Minimaal 5 deelnemers, maximaal 10 deelnemers.
Duur:
12 dagen van 9.30 uur – 16.30 uur.

Locatie:
La Vie Regardz te Utrecht, goed bereikbaar met openbaar vervoer of eigen auto

Data:

 • 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november, 3, 10, 17 december 2020, 7, 14 en 21 januari 2021 plus een terugkomdag (totaal 12 dagen)
 • 2, 9, 18, 25, 30 maart, 6, 15, 22 april, 11, 18, 25 mei 2021 plus een terugkomdag (totaal 12 dagen)

Tarief:
€ 3.299,- exclusief materiaalkosten ad € 195,- en 21% BTW.

Certificaat:
ja