Inkomstenbelasting (i.r.t. inkomen)

Als hulpverlener komt u regelmatig de aanslagen Inkomstenbelasting tegen. Zowel de voorlopige aanslagen IB voor het huidige jaar als primair inkomen, als de voorlopige of de definitieve aanslagen IB van de afgelopen vijf jaar. Maar zijn de bovenvermelde aanslagen wel juist vastgesteld? Krijgt uw klant niet teveel of te weinig uitbetaald via de voorlopige aanslag in het huidige jaar? Zijn de voorlopige of definitieve aanslagen Inkomstenbelasting van de voorgaande jaren nog te corrigeren, door bijvoorbeeld nog niet toegepaste aftrekposten of heffingskortingen? Klopt de terugvordering? Kan een correcte aanslag buiten invordering worden gesteld of is kwijtschelding mogelijk? Al deze vragen worden tijdens deze cursusdag beantwoord.

Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit bewindvoerders WSNP, schuldhulpverleners, schuldregelaars, budgetbeheerders en -coaches en beschermingsbewindvoerders.

Doel:
Na deze training kunt u:

 • Aangeven wie belastingplichtig is, wat de termijnen zijn voor aangifte, nagaan wanneer een aangifte financieel voordeel oplevert als men niet aangifteplichtig is , uitleggen wat de gevolgen zijn als klant niet aan zijn aangifteplicht voldoet;
 • Uitleggen welke meest voorkomende inkomsten en aftrekposten er zijn, hoe en wanneer deze toe te passen/op te voeren en indien niet juist, te corrigeren;
 • Uitleggen wanneer klant een fiscaal partner heeft en de gevolgen van dit fiscaal partnerschap kunnen benoemen/herkennen/uitleggen. Indien het fiscaal partnerschap niet juist is toegepast/opgevoerd, deze kunnen corrigeren;
 • Uitleg geven over de systematiek van belastingheffing, loonheffing, belastingschijven en het boxenstelsel.
 • Nagaan of een klant recht heeft op heffingskortingen en indien deze niet of niet goed zijn toegepast/opgevoerd, dit kunnen corrigeren rekening houdend met de ingehouden loonheffing;
 • Uitleg geven over het systeem van aanslagen (voorlopig, definitief, ambtshalve) en kunnen nagaan wat voor soort aanslag een klant heeft of gaat ontvangen;
 • Uitleg geven over de bezwaarprocedure, uitstel van betaling, de herzieningsprocedure en de termijnen;
 • Indien nodig zelf een bezwaarschrift of herzieningsverzoek opstellen of doorverwijzen naar de juiste interne of externe instantie;
 • Uitleg geven over de beroepsprocedure en indien nodig doorverwijzen naar de juiste externe instantie;
 • Informatie geven over de betalingsmogelijkheden, kwijtschelding en buiten invorderingstelling bij de Belastingdienst;
 • Een betalingsregeling treffen voor te betalen aanslagen in een specifieke situatie;
 • Een eenvoudige aangifte verzorgen;
 • Vaststellen of de voorlopige aanslag huidig jaar juist of onjuist is vastgesteld;
 • Vaststellen of de definitieve of voorlopige aanslag voorafgaande jaren juist of onjuist is vastgesteld;
 • De eventuele onjuiste aanslag inkomstenbelasting corrigeren.

Onderwerpen:

 • Wie is belastingplichtig?
 • Wat als je het niet doet?
 • De bezwaar/beroepsmogelijkheden/herziening tegen aanslag inkomstenbelasting
 • Schema boxenstelsel (Box 2 wordt niet inhoudelijk behandeld)
 • De meest voorkomende inkomsten en aftrekposten
 • Wie is fiscaal partner?
 • Aan de hand van een jaaropgave en aftrekposten een handmatige berekening maken te betalen IB
 • Het schijventarief/de progressie
 • Wat zijn heffingskortingen?
 • Welke heffingskortingen zijn van toepassing?
 • Hoe hoog zijn de heffingskortingen (opbouw en afbouw)
 • Het berekenen van de werkelijk verschuldigde inkomstenbelasting
 • Het verklaren van de teruggaaf of de te betalen belasting aan de hand van de jaaropgave(n) inclusief de mogelijke aftrekposten of mogelijk inkomsten uit Box 3

Werkwijze:
Een dag met heel veel theorie, maar ook veel gelegenheid om met deze theorie te oefenen, door middel van casuïstiek en inbreng van praktijkvoorbeelden.

Lesmateriaal:
Naslagmateriaal van de theorie ontvangt u tijdens de training.

PE-punten:
Voor deze opleiding zijn door zowel KIWA ( 3 kennis- en 3 vaardigheidspunten), als het bureau WSNP, Horus 6 PE-punten en 6 PE-punten van het registerplein toegekend.

Groepsgrootte:
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.

Duur:
1 dag, van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie:
Een incompany opleiding op locatie

Data:
Op aanvraag.

Tarief:
De kosten voor deze incompany opleiding zijn op aanvraag.

Certificaat:
Bewijs van deelname


Wilt u deze opleiding boeken of meer informatie aanvragen? Neem direct contact met ons op. Bel 06-513 19 489, stuur een mail, of gebruik het formulier hieronder.

Wil meer informatie over de opleiding: