Huur- en Zorgtoeslag

De regelingen voor toeslagen zijn tegenwoordig erg complex. De Huur- en Zorgtoeslag zijn voor veel burgers een onmisbaar inkomensbestanddeel geworden. Zonder deze toeslagen komen veel burgers niet rond. Belangrijk is wel dat het recht goed is vastgesteld. Toeslagen worden bij voorschot verstrekt op basis van geschatte situaties. Vaak is deze geschatte situatie niet juist (meer) doordat wijzigingen niet of te laat worden doorgegeven. Hierdoor ontstaan toeslagschulden. Het is aan u als professional om na te gaan of de klant recht heeft op huur/zorgtoeslag en of de hoogte hiervan juist is vastgesteld.

Hoe bereken je de hoogte van de rekenhuur? Hoe hoog mag het inkomen zijn? Is er sprake van een toeslagpartner? Heeft klant een verworven recht? Wat als de klant de terugvordering niet in een keer kan betalen? Mag er wel beslag gelegd worden op de huur/zorgtoeslag?
Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk leren we u om meer inzicht te krijgen in het recht op huur- en zorgtoeslag van uw klant zodat u die hulp kunt bieden die nodig is.

Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit bewindvoerders WSNP, schuldhulpverleners, schuldregelaars, budgetbeheerders en -coaches en beschermingsbewindvoerders.

Doel:
Na deze training kunt u:

 • Uitleg geven over wat huur/zorgtoeslag inhoudt;
 • Uitleg geven aan de hand van de formele vereisten over het recht op huur/zorgtoeslag;
 • In een specifieke situatie nagaan of er recht is op huur/zorgtoeslag;
 • De rekenhuur berekenen en herleiden
 • De hoogte van het verzamelinkomen berekenen en herleiden (bepalen welke inkomsten van wie van toepassing zijn);
 • Uitleg geven over het begrip vermogen voor de huur/zorgtoeslag;
 • De hoogte van de huur/zorgtoeslag berekenen in een specifieke situatie;
 • Uitleg geven over het aanvragen, wijzigen en stopzetten van de huur/zorgtoeslag;
 • In een specifiek geval uitleg geven waarom een bezwaar en een verzoek tot herziening tegen een beschikking huur/zorgtoeslag wel of geen kans van slagen heeft;
 • In het algemeen uitleg geven over hoe huur/zorgtoeslag kan worden teruggevorderd.

Onderwerpen:

 • Awir (wettelijk kader)
 • Huurtoeslag
  • Wat is huurtoeslag?
  • Basisvoorwaarden
  • Wanneer is er recht? (voorwaarden, hoogte huur, hoogte inkomen en hoogte vermogen)
  • Rekenhuur (hoogte, hoe te berekenen, bijzondere situaties zoals verworven recht)
  • Inkomen (inkomensgrenzen, wiens inkomen begrip toeslagpartner, medebewoner, hoe schat je een inkomen, bijzondere situaties)
  • Vermogen (begrip, hoogte, bijzondere situaties)
  • Hoogte Huurtoeslag (proefberekening/handmatig)
 • Zorgtoeslag
  • Wat is zorgtoeslag?
  • Basisvoorwaarden
  • Wanneer is er recht? (voorwaarden, hoogte inkomen en hoogte vermogen)
  • Inkomen
  • Vermogen
 • Awir vervolg
  • Toeslagen aanvragen, wijzigen, stopzetten
  • Uitbetalen
  • Beschikkingen
  • Bezwaar en herziening
  • Terugvordering, verrekening en beslag

Werkwijze:
Een dag met heel veel theorie, maar ook veel gelegenheid om met deze theorie te oefenen, door middel van casuïstiek en inbreng van praktijkvoorbeelden.

Lesmateriaal:
Naslagmateriaal van de theorie ontvangt u tijdens de training.

PE-punten:
Voor deze opleiding zijn door zowel KIWA (3 kennis- en 3 vaardigheids punten), als het bureau WSNP, Horus 6 PE-punten en 6 PE-punten van het registerplein toegekend.

Groepsgrootte:
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.

Duur:
1 dag, van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie:
Een incompany op locatie.

Data:
Op aanvraag.

Tarief:
De kosten voor deze incompany opleiding zijn op aanvraag.

Certificaat:
Bewijs van deelname


Wilt u deze opleiding boeken of meer informatie aanvragen? Neem direct contact met ons op. Bel 06-513 19 489, stuur een mail, of gebruik het formulier hieronder.

Wil meer informatie over de opleiding: