Berekening VTLB in de praktijk (verdiepend dagdeel)

Per 1 januari 2021 is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden en daarmee is ook de berekening van het VTLB drastisch gewijzigd. Inmiddels is er heel wat ervaring opgedaan met deze nieuwe berekeningen en wordt steeds duidelijker waar schuldhulpverleners, (WSNP- en beschermings-)bewindvoerders en andere partijen die met deze berekening te maken hebben tegenaan lopen. Wij hebben de meest voorkomende vragen geïnventariseerd, en bieden op basis daarvan nu dit verdiepende dagdeel ‘de berekening VTLB in de praktijk’ aan.

Aan de orde komt in elk geval zeer uitgebreid het in kaart brengen van het belastbaar en netto inkomen (en dus; het lezen van loonstroken en uitkeringsspecificaties). Daarnaast besteden we aandacht aan de zogenaamde ‘black box’-berekening en de gevolgen daarvan voor de uitkomsten van de nieuwe berekeningen. Ook behandelen we welke nieuwe mogelijkheden er zijn nominale correcties toe te passen (en hoe deze dan berekend kunnen worden), bespreken we hoe om te gaan met een terugvordering of nabetaling van toeslagen en zorgen we ervoor dat de meest actuele en recente ontwikkelingen onderdeel uitmaken van dit dagdeel. Om u de verdieping te bieden waar u naar op zoek bent en écht aan te sluiten op uw dagelijkse praktijk, nodigen we u ook van harte uit om (bij voorkeur vooraf) uw eigen casuïstiek aan te leveren.

Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit bewindvoerders WSNP, schuldhulpverleners / schuldregelaars en beschermingsbewindvoerders die al ervaring hebben opgedaan met de nieuwe berekening beslagvrije voet en VTLB en zich -door middel van cursussen, het doornemen van het VTLB-rapport en de handleiding en/of het volgen van de beschikbare webinars- reeds verdiept hebben in de materie.

Heeft u nog niet eerder een cursus ten aanzien van de berekeningen beslagvrije voet en VTLB gevolgd? Dan is het mogelijk voorafgaand aan dit cursusdagdeel een van onze volledige cursusdagen te volgen. Zie daarvoor onze pagina berekening VTLB, inclusief beslagvrije voet

Doel:
Het doel van de opleiding is om een verdiepingsslag te slaan ten aanzien van de berekeningen beslagvrije voet en VTLB en ervoor te zorgen dat u nog beter beslagen ten ijs komt en zich (nog) zekerder gaat voelen.

Onderwerpen:

  • De berekeningen BVV en VTLB in de praktijk
  • Inventariseren van (belastbaar en netto) inkomen
  • De ‘black box’
  • Nieuwe nominale correctiemogelijkheden
  • Verrekening van toeslagen na terugvordering of nabetaling
  • Meest recente wijzigingen en updates
  • Eigen vragen en casuïstiek

Werkwijze:
Alle informatie en theorie die aan bod komt, wordt waar mogelijk door middel van het gebruik van casuïstiek verder uitgewerkt.

Lesmateriaal:
U ontvangt de sheets die tijdens de cursus gebruikt worden digitaal. Ook krijgt u casuïstiek, waarmee direct geoefend wordt.

PE-punten:
KIWA 3 PE-punten (2 kennis 1 vaardigheid), WSNP 4 PE-punten.

Groepsgrootte:
Minimaal 5 deelnemers, maximaal 12 deelnemers.

Duur:
1 dagdeel, van 9.00 tot 13.00 of van 13.00 tot 17.00 uur

Locatie:
Een incompany op locatie.

Datum:
Op aanvraag.

Tarief:
De kosten voor deze incompany zijn op aanvraag.

Certificaat:
Bewijs van deelname


Wilt u deze opleiding boeken of meer informatie aanvragen? Neem direct contact met ons op. Bel 06-513 19 489, stuur een mail, of gebruik het formulier hieronder.

Wil meer informatie over de opleiding: