Het resultaat van een goed intakegesprek met de schuldenaar is een individueel trajectplan. Om tot een goed trajectplan te komen is het noodzakelijk de schuldenaar goed uit te vragen en de conclusies helder en beargumenteerd te rapporteren. Deze training richt zich op de gesprekstechnieken die nodig zijn voor het uitvoeren van een goed intakegesprek en het beargumenteren van de conclusies.

Doelgroep:
Schuldhulpverleners en/of bewindvoerders die op het moment van de training intakegesprekken met schuldenaars voeren.

Doel:
Na afloop van de training:

 • Beschikt u over gesprekstechnische handvatten voor het vormgeven van uw rol als gesprekspartner binnen de eigen functie;
 • kunt u werken volgens een gespreksmodel, waardoor u zich kunt richten op het contact met de ander: vragen stellen, confronteren en het zoeken naar een oplossing op de juiste momenten;
 • kunt u onderscheid maken in verschillende soorten confrontaties en kunt u deze toepassen op de eigen praktijksituaties;
 • kunt u de criteria uitvragen met de volgende methodieken: gedragsgericht vragen, criterium gericht interview en de S.T.A.R.R. methodiek;
 • heeft u inzicht in het formuleren van conclusies en weet u hoe u deze moet onderbouwen.

Onderwerpen:

 • Communicatieve vaardigheden: luisteren,vragen; confronteren
 • Gespreksmodel
 • Zakelijk en dienstverlenend handelen
 • Wat is weerstand en hoe kun je ermee omgaan
 • De eigen rol en de rol van de ander
 • Oefenen van diverse gesprekken met acteurs
 • Observeren en feedback geven
 • Verzamelen en delen van tips
 • Actieplan en afronding
 • Gedragsgerichte vragen

Voorbereiding:
Ter voorbereiding op de training wordt u gevraagd om een voorbereidingsopdracht uit te voeren. Benodigde tijd bedraagt ongeveer 3,5 uur.

Werkwijze:
De training is praktijkgericht. Aangezien vaardigheden en attitude centraal staan, wordt er veel met rollenspelen geoefend. De rollenspelen zijn er op gericht om de benodigde vaardigheden in de praktijk toe te kunnen passen.

Lesmateriaal:
Tijdens de training ontvangt u een trainingsmap die u op de werkplek als naslagwerk kunt gebruiken.

PE-punten:
Aan deze opleiding zijn (nog) geen PE-punten toegekend. Wilt u deze opleiding volgen en toch PE-punten krijgen? Laat het ons weten, dan vragen wij de punten indien mogelijk aan.

Groepsgrootte:
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.

Duur:
Blok I: 1 dag (2 dagdelen).
Blok II: 1 dag (2 dagdelen).

Tussenliggende praktijkperiode van 3 weken.

Locatie:
Centraal in het land.

Data:

data op aanvraag.

Tarief:
kosten op aanvraag.

Certificaat:
ja