Tijdens het voeren van een telefonisch gesprek met schuldenaars ontbreken er een aantal essentiële onderdelen zoals lichaamstaal. Ook het moment waarop het contact plaatsvindt is veelal onverwacht en niet het geschikte moment. Om u te ondersteunen in de telefonische contacten met schuldenaars gaat u in deze training aan de slag met vaardigheden en tips om dit contact goed te laten verlopen.

Een goed telefonisch contact vereist onder andere een efficiënte organisatie en goede communicatieve vaardigheden. Om uw rol als schuldhulpverlener op een professionele manier inhoud te geven, is het van belang dat u ook tijdens de telefonische gesprekken:

 • Accuratesse toont;
 • de juiste communicatieve vaardigheden inzet;
 • prioriteiten kunt stellen.

In deze training komen deze verschillende aspecten nadrukkelijk aan de orde.

Doelgroep:
Schuldhulpverleners en/of bewindvoerders die veelvuldig te maken hebben met telefonische contacten met schuldenaars.

Doel:
Na afloop van de training:

 • Kunt u op professionele wijze een telefonisch gesprek met schuldenaars voeren;
 • kunt u verschillende gesprekstechnieken hanteren ten behoeve van diverse situaties, schuldenaars en gesprekken;
 • bent u zich bewust van de persoonlijke kwaliteiten op het gebied van (telefonische-) communicatie;
 • kunt u door middel van een adequate vraagstelling het telefonisch gesprek met de schuldenaar sturen, met als resultaat het behalen van het doel van het gesprek.

Onderwerpen:
Dagdeel 1

 • Kennismaking en introductie
 • Programmatoelichting en kader
 • Bepalen type schuldenaar en doel van gesprekken
 • De gespreksstructuur van een telefoongesprek

Dagdeel 2

 • Hanteren communicatietechnieken
 • Persoonlijke valkuilen en kwaliteiten

Voorbereiding:
Voorafgaand aan de training wordt u gevraagd een aantal casuïstieken en uw leerdoelen te beschrijven.

Werkwijze:
De training is praktijkgericht. Een belangrijk uitgangspunt van de training is “learning by doing”. In de training wordt – middels simulatie-spelen – uitgebreid stilgestaan bij de kennis, houding en vaardigheden van de schuldhulpverlener welke noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van professionele gesprekken.

Lesmateriaal:
Bij aanvang van de training ontvangt u een trainingsmap, welke op de werkplek kan worden gebruikt als naslagwerk.

PE-punten:
Aan deze opleiding zijn (nog) geen PE-punten toegekend. Wilt u deze opleiding volgen en toch PE-punten krijgen? Laat het ons weten, dan vragen wij de punten indien mogelijk aan.

Groepsgrootte:
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.

Duur:
2 aaneengesloten dagdelen.

Locatie:
Centraal in het land.

Data:
data op aanvraag.

Tarief:
kosten op aanvraag.

Certificaat:
ja