Per 1 januari 2014 is verkwisting of het hebben van problematische schulden een aparte grond voor onderbewindstelling geworden, de zogenaamde ‘schuldenbewinden’. Beschermingsbewind wordt ingesteld indien een meerderjarige door het hebben van problematische schulden zijn vermogensrechtelijke belangen niet goed kan waarnemen. Ook als binnen korte tijd te verwachten is dat de persoon in die toestand terecht komt, kan een dergelijk bewind worden opgelegd. Vragen die dan rijzen zijn “heb ik hier te maken met een schuldenaar die bewind nodig heeft, of is het een bewind waarin (toevallig) schulden zitten?”, “hoe kan ik de schulden van mijn klant effectief en efficiënt (laten) oplossen?” en “wat is mijn rol als bewindvoerder en wat kan ik van anderen verwachten?”. In deze eendaagse cursus van Asessor wordt ingegaan op dergelijke vragen, opdat u uw schuldenbewinden met succes kunt uitvoeren.

Citaat van een deelnemer over deze opleiding: ‘Leerzame cursus!’.

Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders.

Doel:
Het doel van deze opleiding is de beschermingsbewindvoerder, belast met schuldenbewinden, alle kennis mee te geven die hij/zij nodig heeft om de schulden van de onder bewind gestelden zo effectief en efficiënt mogelijk op te kunnen (laten) lossen. Tevens i de opleiding bedoeld voor Schuldhulpverleners die veel samen werken met beschermingsbewindvoerders om meer kennis  op te doen.

Onderwerpen:
Tijdens deze opleiding staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Achtergrond informatie over schuldhulpverlening Schuldhulpverlening op macro en micro niveau: Actoren binnen de schuldhulpverlening Terminologie binnen schuldhulpverlening
  • Rol van de NVVK/schuldhulpverlenende organisatie: Gedragscode Schuldhulpverlening Minnelijke schuldregeling Wettelijke schuldregeling (WSNP) Berekening Vrij te Laten Bedrag en aflossingscapaciteit
  • Mogelijkheden, toelatingscriteria en proces schuldhulpverlening • Schuldhulpverlening in combinatie met bewindvoering
  • De taken, rol en mogelijkheden van de bewindvoerder

Werkwijze:
Een opleiding met veel theorie, maar ook gelegenheid om met deze theorie te oefenen, door middel van casuïstiek en inbreng van praktijkvoorbeelden.

Lesmateriaal:
Naslagmateriaal van de theorie ontvangt u tijdens de training. Ook krijgt u casuïstiek, waarmee direct geoefend wordt.

PE-punten:
Aan deze opleiding zijn door de BPBI en NPBP 6 PE-punten toegekend.

Door KIWA en het Bureau WSNP zijn (nog) geen PE-punten toegekend. Wilt u deze opleiding volgen en toch PE-punten krijgen? Laat het ons weten, dan vragen wij de punten indien mogelijk aan

Groepsgrootte:
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.

Duur:
1 dag, van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie:
Regardz la Vie Utrecht

Data:
Op aanvraag en incompany

Tarief:
De kosten bedragen € 390,- per trainingsdag (2 dagdelen), exclusief materiaalkosten ad € 20,- en 21% BTW

Certificaat:
Getuigschrift: Ja