De onderhandeling met schuldeisers vraagt behalve een goede inhoudelijke kennis van schuldhulpverlening ook inzicht in de positie van de schuldeiser en de belangen die hij/zij daarin behartigt. De schuldhulpverlener zal de schuldeiser op basis van goede argumenten en overtuigingskracht duidelijk moeten maken waarom de voorgestelde oplossing de juiste is. Zodoende is het van belang dat de schuldhulpverlener de schuldeiser op een positieve wijze kan sturen en beïnvloeden.

Doelgroep:
U bent werkzaam in een functie waarin u regelmatig met schuldeisers moet onderhandelen over schuldregelingen. U wilt uw manier van onderhandelen en overtuigen aanscherpen en verbeteren.

Doel:
Na afloop van de training:

 • Kunt u een onderhandelingsgesprek met de schuldeiser voorbereiden;
 • kunt u een voorstel goed beargumenteren en met de juiste overtuigingskracht presenteren;
 • kunt u uw eigen onderhandelingsruimte benoemen;
 • kunt u uw onderhandelingspartner op een positieve manier beïnvloeden en sturen.

Onderwerpen:

 • Verzamelen informatie en voorbereiding onderhandeling
 • Omgaan met belangen
 • Methodiek van onderhandelen
 • Aanpassen communicatie
 • De fasen in een onderhandeling benutten
 • Argumenteren en overtuigingskracht
 • Voorkomen van verdedigingsmechanisme
 • Onderhandelen op basis van redelijkheid en niet op basis van emotie

Voorbereiding:
Voorafgaand van de training wordt u gevraagd drie specifieke casuïstieken en uw leerdoelen te benoemen.

Werkwijze:
In de training wordt gewerkt met de methodiek van ‘actief leren’. Dit betekent dat u daadwerkelijk de kennis, vaardigheden en attitude verwerft die u nodig heeft om in uw functie een goed onderhandelingsgesprek te kunnen voeren. Dit verwerven bereikt u door zelf zeer actief bezig te zijn, voor, tijdens en na de training, met onder andere: leren door doen, het inbrengen van eigen casuïstiek, de praktijkopdrachten en het opstellen van een persoonlijk actieplan. Het trainen is vooral gericht op gedragsverandering.

Tijdens de training werkt u vanuit uw eigen praktijkvoorbeelden. Er wordt veel geoefend en stilgestaan bij ‘best practises’.

Lesmateriaal:
Uw leerproces gaat na de training door. Om dit blijvend leren te bevorderen, krijgt u tijdens de training een werkboek, waarin diverse werkvormen, werkbladen en korte toelichtingen op leertheorieën zijn opgenomen.

PE-punten:
Aan deze opleiding zijn (nog) geen PE-punten toegekend. Wilt u deze opleiding volgen en toch PE-punten krijgen? Laat het ons weten, dan vragen wij de punten indien mogelijk aan.

Groepsgrootte:
Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.

Duur:
2 aaneengesloten dagen (4 dagdelen).

Locatie:
Centraal in het land.

Data:
data op aanvraag.

Tarief:
kosten op aanvraag

Certificaat:
Nee (certificaat bewijs van deelname).