Een klant met een inkomen op of rond het sociaal minimum heeft gemiddeld zo’n 13 verschillende inkomstenbronnen, en deze zijn allemaal van invloed op elkaar. Iedere regeling heeft zijn eigen inkomstenbegrip en betaalmoment. Het gevolg? De burger heeft geen overzicht meer, er ontstaan schulden en er is hulp nodig van u als professional om het inkomen weer op orde te krijgen en te houden.
Welke primaire inkomsten en inkomensondersteunende voorzieningen zijn er zoal en hoe beïnvloeden ze elkaar? Hoe zit het met de heffingskortingen en fiscaal partnerschap? Hoe schat je een belastbaar verzamelinkomen? Wat is het bruto en netto sociaal minimum en hoe bereken je dit?
Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk leren we u om meer inzicht te krijgen in het inkomen van uw klant zodat u die hulp kunt bieden die nodig is.

Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit bewindvoerders WSNP, schuldhulpverleners, schuldregelaars, budgetbeheerders en -coaches en beschermingsbewindvoerders.

Doel:
Na deze training kunt u:
o Het actuele primaire (gezins)inkomen van de klant berekenen;
o Vaststellen of het recht op/de hoogte van deze primaire inkomstenbronnen juist is vastgesteld;
o Het sociaal minimum berekenen en vaststellen of het actuele primaire inkomen onder dit relevant sociaal minimum ligt;
o Vaststellen of klant nog recht heeft op een inkomstenbron die klant niet ontvangt;
o Eventuele onjuiste verrekeningen/samenloop van inkomsten vaststellen en corrigeren.

Onderwerpen:

  • Inkomstenbronnen (alles tussen werk en bijstand)
  • De Inkomenscheck (stappenplan)
  • Het sociaal minimum (aan de hand van de verkorte normenlijst: hoogte bijstand, kostendelersnorm, hoogte kindgebonden budget inclusief alo-kop, bruto sociaal minimum en toeslagenwet)
  • De primaire inkomstenbron ‘Heffingskortingen’
  • Schatting belastbaar verzamelinkomen
  • Fiscaal partnerschap
  • De algemene heffingskorting (AHK)
  • De arbeidskorting (AK)
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
  • Samenloop heffingskortingen en andere primaire inkomsten

Werkwijze:
Een dag met heel veel theorie, maar ook veel gelegenheid om met deze theorie te oefenen, door middel van casuïstiek en inbreng van praktijkvoorbeelden.

Lesmateriaal:
Naslagmateriaal van de theorie ontvangt u tijdens de training.

PE-punten:
Voor deze opleiding zijn door zowel KIWA ( 3 kennis- en 3 vaardigheidspunten), als het bureau WSNP en de BPBI 6 PE-punten toegekend.

Groepsgrootte:
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.

Duur:
1 dag, van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie:
La Vie in Utrecht en bij een in company opleiding op locatie

Data:
6 april 2020 en op aanvraag

Tarief
Voor een open inschrijving is de prijs per persoon € 390,- per trainingsdag (2 dagdelen), exclusief materiaalkosten ad € 20,- en 21% BTW. Kosten voor een incompany opleiding zijn op aanvraag.

Deze opleiding wordt alleen incompany gegeven en tarief is op aanvraag.

Certificaat:
Bewijs van deelname