Budgetcoaching is een nieuw product in de schuldhulpverlening. Het wordt ingezet op het moment dat cliënten uit kunnen stromen uit budgetbeheer en/of de schuldregeling. Doel is de cliënt de kennis en/of vaardigheden die hij nog ontbeert, aan te leren, opdat hij (weer) zelfstandig zijn financiën kan beheren.

In deze training leert u, wat budgetcoaching is, wanneer budgetcoaching ingezet kan worden, en hoe u dit vorm kunt geven.

Doelgroep:
Budgetbegeleiders en schuldhulpverleners, bewindvoerders, budgetbeheerders, maatschappelijk werkers of anderszins geïnteresseerden, van wie budgetcoaching een onderdeel van hun takenpakket is. De training is vooral bedoeld voor diegenen die budgetcoaching in de toekomst willen in gaan zetten als ondersteund product naast de schuldregeling en/of budgetbeheer.

Doel:
Na afloop van de training:

 • Weet u, wat budgetcoaching inhoudt en kent u het belang ervan;
 • Weet u, wie in aanmerking (kunnen) komen voor budgetcoaching en hoe u dit indiceert;
 • Weet u, hoe u de budgetcoaching inhoudelijk vorm kunt geven;
 • Weet u, hoe u de budgetcoaching praktisch vorm kunt geven;
 • Heeft u geleerd hoe u budgetcoachings-gesprekken met de cliënt kunt voeren;
 • Kunt u de rapportage en verslaglegging tav de budgetcoaching op een efficiënte manier vormgeven.
 • kunt u de cliënt dusdanig begeleiden, dat de cliënt zijn eigen begroting kan maken;
 • bent u in staat de cliënt te motiveren en hem zelf keuzes te laten maken;
 • heeft u alle benodigde vaardigheden in huis om een gedragsverandering bij cliënten te bewerkstelligen;
 • weet u, welke onderwerpen u in de budgetcoaching kunt behandelen;
 • weet u, hoe u deze onderwerpen met de cliënt kunt behandelen.

Onderwerpen:
Dag 1:

 • definities budgetcoaching
 • belang van budgetcoaching
 • vormen van coaching
 • opstellen van een maandbegroting
 • gedragsverandering bij cliënten/ motiveren van de cliënt
 • kennisoverdracht aan cliënten
 • onderwerpen tijdens budgetcoaching

Dag 2:

 • gesprekstechnieken
 • motiveren van cliënten

Dag 3:

 • verslaglegging
 • rapportage

Voorbereiding:
Voor deze training is geen specifieke voorbereiding vereist.

Werkwijze:
Dit is een zeer praktijkgerichte training. Naast de behandeling van de theorie, gaan we dan ook al gauw over op het in de praktijk brengen van hetgeen u geleerd hebt, door middel van casuïstiek en rollenspelen.

Lesmateriaal:
U ontvangt tijdens de training de theorie als naslagmateriaal, daarnaast krijgt u natuurlijk al het benodigde materiaal voor de casuïstiek en rollenspelen.

PE-punten:
Aan deze opleiding zijn (nog) geen PE-punten toegekend. Wilt u deze opleiding volgen en toch PE-punten krijgen? Laat het ons weten, dan vragen wij de punten indien mogelijk aan.

Groepsgrootte:
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers

Duur:
6 dagdelen

Locatie:
Centraal in het land

Data:
nader te bepalen.

Tarief:
€ 905,- excl. € 45,- materiaalkosten en 21% BTW

Certificaat:
Nee