De rol van Beschermingsbewindvoerders is aan het veranderen. De verandering komt deels voort uit nieuwe wetgeving: per 1 januari 2014 mag het college van Burgermeester en Wethouders de kantonrechter verzoeken om mensen onder beschermingsbewind te stellen als er sprake is van (dreigende) verkwisting of problematische schulden. Daarnaast behoort het tot de normale taken van een Beschermingsbewindvoerder dat vanaf de aanvang de aangiftes inkomstenbelasting, aanvraag voorlopige teruggaven (heffingskortingen) en de aanvragen van de toeslagen worden gedaan. Om u goed op deze taak voor te bereiden wordt in deze eén daags opleiding duidelijkheid geschept in de Inkomsten belastingen inclusief de heffingskortingen en toeslagen. Aansluitend bij de slogan van de belastingdienst. “Wij kunnen het wel makkelijker voor u maken”.

Citaat van een deelnemer over deze opleiding: ‘Een zeer zinvolle opleiding’.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit beschermingsbewindvoerders.

Doel
Het doel van deze opleiding is de beschermingsbewindvoerder alle kennis en vaardigheden mee te geven die hij/zij nodig heeft om voor zijn/haar cliënten voor aangiftes inkomstenbelasting, aanvragen van voorlopige teruggaven (heffingskortingen) en -toeslagen.

Onderwerpen
Tijdens deze opleiding staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Wetgeving Inkomstenbelasting 2001
  • Box 1 inclusief heffingskortingen
  • Box 3
  • Persoonsgebonden aftrek
  • Toeslagen
  • Controle aanslagen
  • Aanpassen aangiftes/bezwaar
  • Uitstel aanvragen

Werkwijze
Een opleiding met enerzijds wat theorie, maar vooral de gelegenheid om met deze theorie te oefenen, door middel van casuïstiek en inbreng van praktijkvoorbeelden.

Lesmateriaal
De sheets van de theorie ontvangt u tijdens de training. Ook krijgt u casuïstiek, waarmee direct geoefend wordt.

PE-punten:
Voor deze opleiding zijn bij het BPBI 6 PE-punten en bij het bureau WSNP 6 vakinhoudelijke punten toegekend. De NBPB heeft 6 verdiepende studie-uren toegekend.

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers.

Duur
1 dag, van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie:
Regardz la Vie Utrecht of incompany

Dag
24 september 2019 en op aanvraag incompany.

Tarief:
De kosten bedragen € 390,- per trainingsdag (2 dagdelen), exclusief materiaalkosten ad € 20,- en 21% BTW

Asessor getuigschrift:
ja