Erfrecht

Binnen het vakgebied wordt u als professional vaker geconfronteerd met nalatenschappen. Wat moet u als bewindvoerder of schuldhulpverlener doen. Wat zijn uw taken, rechten en plichten? Wie heeft recht op welk deel en hoe gaat het in zijn werk.
Voor hen die dit jaar goed beslagen ten ijs willen komen en zeker willen weten dat hun kennis volledig is, biedt Asessor deze eendaagse cursus aan en hij wordt gegeven voor Ronald Brinkman, Vechtstede Notarissen.

Citaat van een deelnemer over deze opleiding: ‘De docent is heel enthousiast, duidelijk passie voor zijn vak’.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit beschermingsbewindvoerders, WSNP-bewindvoerders, schuldhulpverleners, schuldregelaars, budgetbeheerders, budgetcoaches die kennis willen over erfrecht. Deze cursus is goedgekeurd door RVR. Dit betekent dat het volgen van deze cursus u 6 kennispunten oplevert. De punten van de NPBI, NBPB zijn toegekend, evenals het KIWA, 4 kennis- en 2 vaardigheidspunten.

Doel
Doel van deze eendaagse cursus is u als professional kennis te geven over het erfrecht om na het overlijden van een klant goed te kunnen handelen. Te meer daar u als professional regelmatig wordt geconfronteerd met nalatenschappen. In dit kader is het van belang dat de bewindvoerder kennis heeft van erfrecht om na het overlijden van een klant goed te kunnen handelen.

Onderwerpen
Tijdens deze opleiding staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Huwelijksvermogensrecht, waaronder:

o samenlevingsvormen;
o invloed van wijzigingen in de samenlevingsvorm op schulden/vermogen en de schuldregeling;
o taken, rechten en plichten van de schuldhulpverlener/bewindvoerder
 

  • Saniet/schuldenaar/natuurlijk persoon als erfgenaam en als erflater.
  • Positie professional in het erfrecht.
  • Meest voorkomende testamentvormen en taak schuldsaneringsbewindvoerder, beschermings-bewindvoerder en/of schuldhulpverlener.
  • Bijzondere aandacht voor:

o wettelijke verdeling;
o OBV-testamenten;
o tweetrapstestamenten;
o bijzondere gemeenschap nalatenschap;
o gemeenschap van goederen en de daarin begrepen nalatenschap;
o legitieme portie;
o bewind;
o executele;
o vereffening;
o verdeling en gedwongen schuldtoerekening.
 

  • Casuïstiek

Werkwijze
Een opleiding met veel theorie, maar ook veel gelegenheid om met deze theorie te oefenen, door middel van casuïstiek en inbreng van praktijkvoorbeelden.

Lesmateriaal
Sheets met de theorie ontvangt u tijdens de training. Ook krijgt u casuïstiek, waarmee direct geoefend wordt.

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers.

Duur
1 dag

Locatie
Regardz La Vie te Utrecht of incompany

Data:
op aanvraag

Tarief:
Wordt alleen incompany gegeven en tarief is op aanvraag.

Certificaat:
ja