Huwelijksvermogens- en erfrecht
Binnen uw vakgebied wordt u als professional steeds vaker geconfronteerd met wijzigingen in de gezinssituatie (denk aan scheiding, samenwonen, huwelijk, etc.) tijdens een (minnelijke of wettelijke) schuldregeling. Ook komt het met regelmaat voor dat de schuldenaar erft, of zelf overlijdt. Wat moet u als bewindvoerder of schuldhulpverlener dan doen? Wat zijn uw taken, rechten en plichten? Welke invloed hebben deze levensgebeurtenissen op de schuldregeling? Voor hen die écht goed beslagen ten ijs willen komen en zeker willen weten dat hun kennis volledig en up to date is, biedt Asessor deze eendaagse cursus aan. De dag wordt verzorgd door mr. dr. R.E. (Ronald) Brinkman, Notaris en MfN registermediator met een grote expertise op de gebieden familie- en erfrecht en notariële belastingen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit beschermingsbewindvoerders, WSNP-bewindvoerders, schuldhulpverleners, schuldregelaars, budgetbeheerders, budgetcoaches die actuele kennis willen over erfrecht en huwelijksvermogensrecht.

Doel
Doel van deze eendaagse cursus is u als professional kennis te geven -of de aanwezige kennis op te frissen- over het erfrecht en huwelijksvermogensrecht, opdat u bij wijzigende situaties (scheiding, overlijden, huwelijk, etc.) adequaat kunt handelen.

Onderwerpen
Tijdens deze opleiding staan de volgende onderwerpen centraal:

• Huwelijksvermogensrecht, waaronder:
o samenlevingsvormen;
o invloed van wijzigingen in de samenlevingsvorm op schulden/vermogen en de schuldregeling;
o taken, rechten en plichten van de schuldhulpverlener/bewindvoerder
• Saniet/schuldenaar/natuurlijk persoon als erfgenaam en als erflater.
• Positie professional in het erfrecht.
• Meest voorkomende testamentvormen en taak schuldsaneringsbewindvoerder, beschermings-bewindvoerder en/of schuldhulpverlener.
• Bijzondere aandacht voor:
o wettelijke verdeling;
o OBV-testamenten;
o tweetrapstestamenten;
o bijzondere gemeenschap nalatenschap;
o gemeenschap van goederen en de daarin begrepen nalatenschap;
o legitieme portie;
o bewind;
o executele;
o vereffening;
o verdeling en gedwongen schuldtoerekening.
• Casuïstiek

Werkwijze
In het eerste (en langste deel van) de cursus wordt het nieuwe stelsel van het huwelijksvermogensrecht na inwerkingtreding van wetsvoorstel 33987 en gevolgen daarvan voor de praktijk uitgelegd, mede aan de hand van een aantal casusposities. Besproken wordt wat er gebeurt er als de saniet trouwt of scheidt, voor, tijdens of na de schuldregeling/WSNP. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe het zit het met de schuldregeling en de eigendommen en schulden van de partner van de saniet, zowel voor, tijdens en na het huwelijk (zowel bij scheiding als overlijden). Behalve het huwelijk, worden ook (de verschillen met) het geregistreerd partnerschap en samenwonen behandeld.

In het tweede deel van de cursus worden – voor sommige voor het eerst, voor anderen als ‘update’ – nog eens de hoofdlijnen van het erfrecht uitgelegd. In dat deel worden ook de actualiteiten behandeld (recente jurisprudentie, literatuur en wijzigingen in wet- en regelgeving). Ook hier wordt e.e.a. geïllustreerd met een aantal casusposities.

Aan het slot van beide cursusdelen krijgen de deelnemers een casuspositie voorgelegd, die zij – aan de hand van het geleerde – in groepjes zullen gaan oplossen. De casusposities worden daarna plenair besproken.

PE-punten:
Voor deze training zijn zowel door KIWA en het bureau WSNP als de BPBI 6 PE-punten toegekend.

Lesmateriaal

Cursusmateriaal met de theorie ontvangt u tijdens de training. Ook krijgt u casuïstiek, waarmee direct geoefend wordt.

Groepsgrootte

Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers.

Duur
1 dag, van 9.00 tot 16.00 , met een uur lunch pauze

Locatie:
Incompany.

Data:
in overleg, alleen als incompany opleiding

Tarief:
Wordt alleen incompany gegeven en tarief op aanvraag.

Certificaat:
ja