Advies

Actoren binnen de schuldhulpverlening ondersteunen om schuldhulpverlening op een professionele wijze neer te zetten, oftewel: het vakgebied schuldhulpverlening professionaliseren, waarbij het faciliteren van de actoren in het werkveld centraal staat. Dát is de missie van Asessor.

Naast dat wij faciliteren door middel van onze opleidingen en coaching, geven wij u ook graag advies. Het gaat hierbij om het geven van advies aan organisaties over de structuur en randvoorwaarden voor schuldhulpverlening. Dit kan betekenen: het geven van advies over hoe een organisatie schuldhulpverlening kan vormgeven, hoe ze zichzelf en haar medewerkers voor kan bereiden op certificering op basis van de NEN-8048, hoe überhaupt schuldhulpverlening binnen een gemeente het beste neergezet kan worden, maar ook het opzetten van een project schuldhulpverlening binnen een gemeente (bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen als jongeren, ouderen, verslavingszorg of allochtonen), waarbij Asessor de projectleider kan leveren. Tevens kan gedacht worden aan het leveren van een interim manager.

Advies dient erg breed te worden bekeken. Echter; het heeft altijd betrekking op de schuldhulpverlening, of een onderdeel daarvan, binnen een gemeente. De uitvoering ligt vaak bij verschillende actoren binnen een gemeente.

Wanneer u wilt weten, wat Asessor op dit gebied voor u, uw organisatie of binnen uw gemeente voor u kan betekenen, kijkt u bij onze contactgegevens. Wij denken graag met u mee!