Abonnement

Asessor BV biedt naast opleidingen, coaching en advies ook een abonnement aan: een dienst waarbij wij -eventueel in combinatie met, of na afloop van een opleiding of coachingstraject- periodiek langskomen om u ervan te verzekeren dat u of uw medewerkers altijd op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen!

Bijvoorbeeld minimaal 3 keer per jaar met de hele afdeling een dag geïnformeerd worden over de actualiteiten binnen uw vakgebied? Brainstormen over wat veranderingen binnen het vakgebied betekenen voor het dagelijks werk en na afloop van de bijeenkomst weg gaan met werkbare afspraken? Periodiek met het hele team bij elkaar komen en een ochtend actualiteiten bespreken combineren met een intervisie-middag? Maandelijkse casuïstiekbespreking implementeren? Tegen een vooraf vastgesteld abonnements-tarief komt Asessor periodiek bij u langs, zodat u de door u gewenste kwaliteit kunt blijven waarborgen!

Dit is wat een van onze opdrachtgevers over ons abonnement zei:

De deskundigheidsbevorderingsdagen worden door het team schuldhulpverlening met groot enthousiasme gevolgd. De trainster is steeds weer in staat te boeien. Ze schakelt snel tussen theorie en praktijk en ze kan concrete vragen en probleemstellingen vanuit het team direct oppakken. Haar oprechte interesse en motivatie zijn stimulerend en dragen bij aan een goede overdracht van haar ervaringen. Ze is in staat het team als geheel te coachen alsmede de professionalisering van de individuele medewerker op te pakken.

Gemeente Roermond, teamleider, mevrouw H. Arts.