Certificering en PE-punten

[vc_row type=”in_container” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Al onze diensten sluiten aan bij de werkwijze van de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal bankieren (de NVVK), de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) en de NEN-8048; de normen zijn verwerkt in het cursusmateriaal en komen terug tijdens de opleidingsdagen. Daarnaast is aan een deel van onze opleidingen punten in het kader van het Reglement Permanente Educatie (PE-punten) toegekend. Niet alleen met betrekking tot personen/organisaties die op basis van de NEN-normen gecertificeerd zijn, maar ook met betrekking tot WSNP- en beschermingsbewindvoerders.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left”][vc_column width=”1/4″ animation=”none” boxed=”true” column_padding=”padding-2-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″][vc_column_text]

Kiwa

Personen, werkzaam binnen de schuldhulpverlening, kunnen zich laten certificeren op basis van de eisen in NEN 8048-2; de normatieve eisen die worden gesteld aan schuldhulpverleners. Certificatie op basis van het certificatieschema Persoonscertificering Schuldhulpverlener moet leiden tot transparantie en verdere professionalisering van de sector. KIWA is de organisatie die examens afneemt én PE-punten toekent aan opleidingen die daarvoor in aanmerking komen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ animation=”none” boxed=”true” column_padding=”padding-2-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″][vc_column_text]

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand voert een aantal wettelijke taken uit in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), waaronder het toekennen van PE-punten aan de voor WSNP-bewindvoerders relevante scholing. De uitvoering van deze taken vindt plaats vanuit het Bureau WSNP.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ animation=”none” boxed=”true” column_padding=”padding-2-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″][vc_column_text]

BPBI

De Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders behartigt de belangen van de bij hen aangesloten leden. Het BPBI-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als ook voor cliënten. De BPBI zorgt er voor dat de kwaliteit en professionaliteit van de beroepsgroep gehandhaafd blijft. Zo kent de BPBI bijvoorbeeld punten toe aan educatie die voldoet aan de gestelde voorwaarden in het Reglement Permanente Educatie (PE-punten).[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ animation=”none” boxed=”true” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″][vc_column_text]

NEN 8048

In normen zijn de eisen vastgelegd waaraan een product, proces, persoon, dienst of systeem dient te voldoen. Ten aanzien van schuldhulpverlening heeft NEN 2 sets normen beschikbaar; de NEN 8048-1 voor organisaties en de NEN 8048-2 voor personen. Organisaties kunnen zich laten certificeren door certificatie-instellingen (CI’s) waarmee NEN een overeenkomst heeft gesloten. De NEN persoonscertificatie bestaat niet meer. Kiwa heeft op basis van deel 2 van de NEN 8048 een eigen persoonscertificatie-schema opgesteld.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]