De afgelopen 15 jaar is het aantal kleine zelfstandigen behoorlijk toegenomen. Bij de gemeentelijke schuldhulpverlening kloppen steeds vaker zelfstandig ondernemers aan. Omdat de situatie doorgaans veel gecompliceerder is dan bij een aanvraag van een particulier weten de hulpverleners niet altijd hoe zij deze aanvragen in behandeling moeten nemen Het gevolg is dat de groeiende groep zelfstandigen in financiële problemen niet de hulp krijgt die zij nodig heeft, met alle nadelige gevolgen van dien. Via een tweedaagse training is het nu mogelijk om medewerkers van de gemeentelijke schuldhulpverlening de kennis mee te geven die nodig is om aanvragen van zelfstandigen op een deskundige manier in behandeling te nemen. Tijdens deze training wordt behandeld wat de bijzonderheden zijn bij het opzetten van een schuldregeling voor een zelfstandig ondernemer. Heeft de regeling een kans van slagen wanneer de onderneming wordt voortgezet? Wat adviseert u wanneer de onderneming moet worden beëindigd? Een schuldhulpverlener die al wel kennis heeft van schuldhulpverlening voor particulieren zal na deze training ook op deskundige wijze kunnen beoordelen wat de complexiteit van de schuldpositie van een (ex-)ondernemer en voor de oplossing een plan van aanpak kunnen formuleren. Schuldhulpverlening voor ondernemers en (aanstaande) ex-ondernemers De basiskennis voor de schuldhulpverlening aan ondernemers. Welke mogelijkheden biedt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en hoe verloopt de procedure voor de aanvraag van een bedrijfskrediet? Wat houdt de bemiddeling met de crediteuren in wanneer een Bbz krediet is aangevraagd? Wat te doen wanneer voor het zakelijk krediet een pandrecht is gevestigd op de inventaris en kan ik zonder meer een voorstel baseren op de opgave van de belastingdienst? Aan het eind van de dag kent de deelnemer de mogelijkheden en bijzonderheden van de schuldhulpverlening voor (ex-)ondernemers.

Doelgroep:
Professionele schuldhulpverleners en bewindvoerders met praktijkervaring en basiskennis.

Doel:
Aan het eind van deze tweedaagse module kent u de mogelijkheden en bijzonderheden van de schuldhulpverlening voor (ex-)ondernemers. U krijgt de belangrijkste basiskennis voor de schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers aangereikt. Welke mogelijkheden biedt het Bbz en hoe verlopen de procedures? Wat houdt de bemiddeling met de crediteuren in en wanneer wordt een krediet aangevraagd? Kortom een kijkje in de keuken van de schuldhulpverlening voor (ex-)ondernemers.

Onderwerpen:
Dag 1: Schuldhulpverlening voor ondernemers De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:

 • stoppen of doorgaan met de onderneming
 • NVVK gedragscode Schuldhulpverlening voor Ondernemers
 • inhoud Besluit bijstandverlening zelfstandigen
 • belang van afgeronde boekhouding en belastingaangiften
 • gestelde zekerheden en schuldsanering
 • bemiddeling met crediteuren en verificatie
 • bedrijfskundig onderzoek en rapportage
 • Bbz-beschikking van de gemeente • omzetbelasting, vooraftrek en art 29 lid 2 OB
 • reservering en aangifte volgens artikel 29 lid 2

Dag 2: Schuldhulpverlening voor ex-ondernemers De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:

 • rechtsvorm van de onderneming en aansprakelijkheid voor de schulden
 • aandacht voor beperking van de schuldpositie bij beëindiging van de onderneming
 • gestelde zekerheden en liquidatie; eigendomsvoorbehoud en pandrecht
 • opzeggen van contracten, zoals personeel, huur, lease
 • verwerven van inkomen en inkomensondersteunende maatregelen na liquidatie
 • uitschrijving bij Kamer van Koophandel en belasting
 • afwikkeling boekhouding (ook over het lopende jaar)
 • omzetbelasting, vooraftrek en art 29 lid 2 OB • mogelijkheden van een saneringskrediet

Werkwijze:
Dag 1: Schuldhulpverlening voor ondernemers. Aan het eind van deze dag kunt u:

 • uitleggen onder welke voorwaarden een schuldsanering tot stand gebracht kan worden in combinatie met voortzetting van de onderneming
 • de gedragscode voor ondernemers toepassen in de bemiddeling voor ondernemers • uitleggen welke mogelijkheden het Bbz biedt met betrekking tot inkomensondersteuning (bijvoorbeeld bij tijdelijke daling van inkomen) en kredietverstrekking
 • uitleggen welke procedure geldt bij de aanvraag van een bedrijfskrediet op basis van het Bbz
 • beoordelen of achterstand in boekhouding en belastingaangifte een volledige verificatie van de schuldpositie belemmert, zowel bij voortzetting van de onderneming als bij beëindiging
 • bepalen hoe de aanwezigheid van eventuele zekerheden onderzocht moet worden en dit onderzoek vervolgens uitvoeren
 • een plan van aanpak formuleren op basis van de gestelde zekerheden en de voorgenomen schuldsanering, waarbij aan de separate positie van betreffende crediteuren recht wordt gedaan en voortzetting van de onderneming mogelijk blijft
 • een bedrijfskundig adviesrapport (na aanvraag Bbz-krediet) onderzoeken op consequenties voor de schuldsanering en hieruit aflezen of alle crediteuren in de sanering opgenomen moeten worden
 • uit de Bbz beschikking van de gemeente afleiden welk bedrag voor de schuldsanering ingezet kan worden en signaleren of aanvullende voorwaarden gesteld zijn die in het saneringsvoorstel verwerkt moeten worden
 • onderscheiden welk BTW bedrag bij de sanering van toepassing is aan de hand van een correcte invulling van de crediteurenlijst en bewaken dat zo nodig in het betalingsvoorstel een bedrag is gereserveerd voor de aanslag artikel 29 lid 2 OB
 • een aangifte opstellen volgens artikel 29 lid 2 OB

Dag 2: Schuldhulpverlening voor ex-ondernemers. Aan het eind van deze dag kunt u:

 • aan de hand van de rechtsvorm van de onderneming bepalen welke natuurlijke personen aansprakelijk zijn voor de zakelijke schulden
 • een plan van aanpak formuleren voor de voorgenomen bedrijfsbeëindiging met het doel de schuldpositie zo mogelijk te beperken en het perspectief op een schuldsanering te vergroten
 • advies verstrekken aan de schuldenaar omtrent de afwikkeling van gestelde zekerheden en te beëindigen contracten, met name voor personeel, huur en lease
 • beoordelen of achterstand in boekhouding en belastingaangifte een volledige verificatie van de schuldpositie belemmert
 • advies geven om bovenstaande belemmeringen weg te nemen en uitschrijving bij de Kamer van Koophandel en de belastingdienst te realiseren. Deze opleiding wordt gegeven door Zuidweg & Partners.

PE-punten:
Aan deze opleiding zijn door KIWA 6 PE-toegekend (5 kennis- en 1 vaardighedenpunten).

Door de BPBI en het Bureau WSNP zijn (nog) geen PE-punten toegekend. Wilt u deze opleiding volgen en toch PE-punten krijgen? Laat het ons weten, dan vragen wij de punten indien mogelijk aan.

Groepsgrootte:
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.

Duur:
2 dagen, van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie:
Regardz la Vie Utrecht of incompany

Data:
Op aanvraag en incompany

Tarief:
De kosten bedragen € 695,- exclusief 30 euro lesmateriaal per trainingsdag (2 dagdelen), exclusief 21% BTW

Certificaat:
Bewijs van deelname