Per 1 maart 2017 wordt het breed wettelijk moratorium (op basis van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening) ingevoerd; een adempauze in het minnelijk traject voor die gevallen waarin andere opties onvoldoende mogelijkheden bieden. Tevens is sinds 1 januari 2008 is de wetswijziging Wsnp van kracht. Enkele wijzigingen binnen die wet houden ook een versterking van het schuldhulpverleningstraject in: naast de mogelijkheid van een dwang-akkoord via de Wsnp-rechter, kan bij de rechtbank worden verzocht om een voorlopige voorziening, waaronder het moratorium. Deze opleidingsdag heeft als doel u alle inzicht, kennis én vaardigheden te geven die u nodig heeft bij de inzet van deze nieuwe middelen.

Citaat van een deelnemer over deze opleiding: ‘Goede opleiding, heldere uitleg en ruimte voor opmerkingen en vragen’.

Doelgroep:
Schuldhulpverleners, casemanagers, consulenten, bewindvoerders, etc. die werkzaam zijn binnen het vakgebied en die deze middelen (nog effectiever) willen leren inzetten.

Doel:
Na afloop van de opleiding:

 • kent u de achtergronden van het dwangakkoord en de voorlopige voorzieningen;
 • heeft u alle benodigde kennis over deze onderwerpen;
 • bent u in staat deze middelen op adequate wijze in te zetten.

Onderwerpen:

 • Kader voor uitvoering schuldhulpverlening, o.a. Bevoegdheid op basis van art 47 en 48 WCK, Gemeentelijk beleid conform WGS en Fasen en uitgangspunten van minnelijk traject conform gedragscode NVVK
 • WSNP als stok achter de deur van minnelijk traject, o.a. Beoordeling verzoek toepassing Wsnp, Relatie met uitvoering minnelijk traject en Verzoekschriftprocedures in Wsnp ter versterking minnelijk traject
 • Moratorium artikel 5 WGS o.a. Wettelijk kader en doel, ‘Ultimum remedium’ voor slagen minnelijk traject, Procedure aanvraag bij rechtbank en Beschikbaarheid alternatieven voor realiseren minnelijk traject?
 • Moratorium ex art. 285 Fw, o.a. Wettelijk kader en reikwijdte, Procedure en beoordelingscriteria rechtbank en Jurisprudentie
 • Voorlopige voorzieningen ex art. 287 lid 4 Fw, o.a. Wettelijk kader en reikwijdte, Procedure en beoordelingscriteria rechtbank en Jurisprudentie
 • Dwangakkoord ex art. 287a Fw, o.a. Wettelijk kader en reikwijdte, Procedure en beoordelingscriteria rechtbank en Jurisprudentie
 • WCK: Wet op het consumentenkrediet
 • WGS: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • WSNP: Wet schuldsanering natuurlijke personen

Voorbereiding:
Voor deze opleiding is geen specifieke voorbereiding vereist.

Werkwijze:
Een dag met heel veel theorie, maar ook veel gelegenheid om met deze theorie te oefenen, door middel van casuïstiek en inbreng van praktijkvoorbeelden

Lesmateriaal:
Naslagmateriaal van de theorie ontvangt u tijdens de opleiding. Ook krijgt u casuïstiek, waarmee direct geoefend wordt.

PE-punten:
Voor deze opleiding zijn er door het KIWA in totaal 6 PE punten, (4 kennispunten en 2 vaardigheidspunten) toegekend. Het bureau WSNP en de BPBI hebben 6 PE-punten aan deze opleiding toegekend. De NBPB heeft 6 verdiepende studie-uren toegekend.

Groepsgrootte:
Minimaal 8, maximaal 15 personen.

Duur:
1 dag, van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie:
Incompany opleiding op locatie

Data:
in overleg

Tarief:
Op aanvraag

Certificaat:
Ja